Grupa 1
Miejsce Zawodnik Punkty Legi wygrane Legi przegrane Kciuk Krzysztof Szostak Sebastian Bączkowski Paweł Leński Arkadiusz Lewandowicz Marcin Sławianowski Robert 
1 Kciuk Krzysztof 5 10 0 Kciuk Krzysztof     2 0 2 0 2 0 2 0 2 0
2 Bączkowski Paweł 3 7 4 Szostak Sebastian 0 2     0 2 0 2 0 2 0 2
3 Sławianowski Robert  3 6 4 Bączkowski Paweł 0 2 2 0     1 2 2 0 2 0
4 Leński Arkadiusz 3 6 6 Leński Arkadiusz 0 2 2 0 2 1     2 1 0 2
5 Lewandowicz Marcin 1 3 8 Lewandowicz Marcin 0 2 2 0 0 2 1 2     0 2
6 Szostak Sebastian 0 0 10 Sławianowski Robert  0 2 2 0 0 2 2 0 2 0    
Grupa 2
Miejsce Zawodnik Punkty Legi wygrane Legi przegrane Gontarewicz Krzysztof Heigelman Andrzej Rybka Tadeusz Wieczorek Bartosz Jurasz Antoni Ruciński Zbigniew
1 Gontarewicz Krzysztof 4 9 2 Gontarewicz Krzysztof     2 0 1 2 2 0 2 0 2 0
2 Wieczorek Bartosz 4 8 3 Heigelman Andrzej 0 2     0 2 0 2 0 2 2 0
3 Jurasz Antoni 3 7 5 Rybka Tadeusz 2 1 2 0     0 2 0 2 1 2
4 Rybka Tadeusz 2 5 7 Wieczorek Bartosz 0 2 2 0 2 0     2 1 2 0
5 Ruciński Zbigniew 1 3 9 Jurasz Antoni 0 2 2 0 2 0 1 2     2 1
6 Heigelman Andrzej 1 2 8 Ruciński Zbigniew 0 2 0 2 2 1 0 2 1 2    
Grupa 3
Miejsce Zawodnik Punkty Legi wygrane Legi przegrane Kanik Tytus Sawicki Piotr Pisarski Jarosław Hezler Bogusław  Niedziela Rafał  Mazurkiewicz Kamil 
1 Kanik Tytus 5 10 1 Kanik Tytus     2 1 2 0 2 0 2 0 2 0
2 Niedziela Rafał  4 8 4 Sawicki Piotr 1 2     2 0 2 0 0 2 0 2
3 Mazurkiewicz Kamil  2 6 6 Pisarski Jarosław 0 2 0 2     0 2 0 2 0 2
4 Sawicki Piotr 2 5 6 Hezler Bogusław  0 2 0 2 2 0     1 2 2 1
5 Hezler Bogusław  2 5 7 Niedziela Rafał  0 2 2 0 2 0 2 1     2 1
6 Pisarski Jarosław 0 0 10 Mazurkiewicz Kamil  0 2 2 0 2 0 1 2 1 2    
Grupa 4
Miejsce Zawodnik Punkty Legi wygrane Legi przegrane Lewandowski Adrian Łęga Piotr Kostecki Piotr Bieda Adam Adamczyk Arkadiusz Dzikołowski Tomasz
1 Bieda Adam 4 9 5 Lewandowski Adrian     0 2 0 2 2 1 2 0 2 0
2 Lewandowski Adrian 3 6 5 Łęga Piotr 2 0     1 2 1 2 0 2 2 1
3 Kostecki Piotr 3 6 6 Kostecki Piotr 2 0 2 1     0 2 2 1 0 2
4 Dzikołowski Tomasz 2 6 6 Bieda Adam 1 2 2 1 2 0     2 1 2 1
5 Łęga Piotr 2 6 7 Adamczyk Arkadiusz 0 2 2 0 1 2 1 2     0 2
6 Adamczyk Arkadiusz 1 4 8 Dzikołowski Tomasz 0 2 1 2 2 0 1 2 2 0    
Grupa 5
Miejsce Zawodnik Punkty Legi wygrane Legi przegrane Robak Dawid Janczyk Jakub Kondradzki Kondrad Wilmański Kamil Pietrzak Marek  Worzała Michał 
1 Robak Dawid 5 10 1 Robak Dawid     2 0 2 1 2 0 2 0 2 0
2 Wilmański Kamil 4 8 3 Janczyk Jakub 0 2     0 2 0 2 2 1 2 1
3 Kondradzki Kondrad 3 8 4 Kondradzki Kondrad 1 2 2 0     1 2 2 0 2 0
4 Janczyk Jakub 2 4 8 Wilmański Kamil 0 2 2 0 2 1     2 0 2 0
5 Worzała Michał  1 3 8 Pietrzak Marek  0 2 1 2 0 2 0 2     0 2
6 Pietrzak Marek  0 1 10 Worzała Michał  0 2 1 2 0 2 0 2 2 0    
Grupa 6
Miejsce Zawodnik Punkty Legi wygrane Legi przegrane Michna Adrian Polowczyk Krzysztof  Bruliński Wojciech  Lidzbarski Maciej Konieczny Łukasz Kudliński Rafał
1 Michna Adrian 5 10 1 Michna Adrian     2 0 2 0 2 0 2 1 2 0
2 Bruliński Wojciech  4 8 3 Polowczyk Krzysztof  0 2     0 2 1 2 0 2 2 1
3 Lidzbarski Maciej 3 6 5 Bruliński Wojciech  0 2 2 0     2 0 2 1 2 0
4 Konieczny Łukasz 2 6 6 Lidzbarski Maciej 0 2 2 1 0 2     2 0 2 0
5 Polowczyk Krzysztof  1 3 9 Konieczny Łukasz 1 2 2 0 1 2 0 2     2 0
6 Kudliński Rafał 0 1 10 Kudliński Rafał 0 2 1 2 0 2 0 2 0 2    
Grupa 7
Miejsce Zawodnik Punkty Legi wygrane Legi przegrane Marciniak Dariusz Kijanowski Krzysztof Słowikowski Bartosz Gorzny Arkadiusz Krzyszczyk Janusz Bąkała Mateusz
1 Marciniak Dariusz 4 8 2 Marciniak Dariusz     0 2 2 0 2 0 2 0 2 0
2 Gorzny Arkadiusz 4 8 3 Kijanowski Krzysztof 2 0     2 0 0 2 2 1 0 2
3 Kijanowski Krzysztof 3 6 5 Słowikowski Bartosz 0 2 0 2     0 2 0 2 1 2
4 Bąkała Mateusz 2 6 7 Gorzny Arkadiusz 0 2 2 0 2 0     2 0 2 1
5 Krzyszczyk Janusz 2 5 7 Krzyszczyk Janusz 0 2 1 2 2 0 0 2     2 1
6 Słowikowski Bartosz 0 1 10 Bąkała Mateusz 0 2 2 0 2 1 1 2 1 2    
Grupa 8
Miejsce Zawodnik Punkty Legi wygrane Legi przegrane Turek Piotr Podgórski Sławomir  Frukacz Mariusz Różycki Kamil  Frąckowiak Dawid Wiśniewski Czarek
1 Turek Piotr 4 8 3 Turek Piotr     0 2 2 1 2 0 2 0 2 0
2 Podgórski Sławomir  4 8 4 Podgórski Sławomir  2 0     0 2 2 0 2 1 2 1
3 Frukacz Mariusz 3 8 4 Frukacz Mariusz 1 2 2 0     2 0 2 0 1 2
4 Wiśniewski Czarek 3 7 6 Różycki Kamil  0 2 1 2 0 2     2 0 1 2
5 Różycki Kamil  1 4 8 Frąckowiak Dawid 0 2 0 2 0 2 0 2     0 2
6 Frąckowiak Dawid 0 0 10 Wiśniewski Czarek 0 2 1 2 2 1 2 1 2 0    
Grupa 9
Miejsce Zawodnik Punkty Legi wygrane Legi przegrane Wacławski Łukasz Matysik Eugeniusz Galubiński Henryk  Gaertner Robert Siodła Tomasz
1 Siodła Tomasz 4 8 2 Wacławski Łukasz     2 0 2 0 2 0 0 2
2 Wacławski Łukasz 3 6 2 Matysik Eugeniusz 0 2     1 2 0 2 1 2
3 Gaertner Robert 2 4 4 Galubiński Henryk  0 2 2 1     0 2 1 2
4 Galubiński Henryk  1 3 7 Gaertner Robert 0 2 2 0 2 0     0 2
5 Matysik Eugeniusz 0 2 8 Siodła Tomasz 2 0 2 1 2 1 2 0    
6 FREE 0 0 0 FREE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
Grupa 10
Miejsce Zawodnik Punkty Legi wygrane Legi przegrane Potoczniak Andrzej Kobylarz Jerzy Hoffa Daniel Pasiński Wojciech Pośpiech Jacek
1 Pasiński Wojciech 4 8 1 Potoczniak Andrzej     2 1 2 0 0 2 2 0
2 Potoczniak Andrzej 3 6 3 Kobylarz Jerzy 1 2     2 0 1 2 2 0
3 Kobylarz Jerzy 2 6 4 Hoffa Daniel 0 2 0 2     0 2 0 2
4 Pośpiech Jacek 1 2 6 Pasiński Wojciech 2 0 2 1 2 0     2 0
5 Hoffa Daniel 0 0 8 Pośpiech Jacek 0 2 0 2 2 0 0 2    
6 FREE 0 0 0 FREE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
Grupa 11
Miejsce Zawodnik Punkty Legi wygrane Legi przegrane Stróżyk Krzysztof Kowalczyk Łukasz Janiak Daniel  Sawicki Przemysław Szyller Michał
1 Sawicki Przemysław 4 8 0 Stróżyk Krzysztof     0 2 0 2 0 2 0 2
2 Janiak Daniel  3 6 3 Kowalczyk Łukasz 2 0     0 2 0 2 2 0
3 Kowalczyk Łukasz 2 4 4 Janiak Daniel  2 0 2 0     0 2 2 1
4 Szyller Michał 1 3 6 Sawicki Przemysław 2 0 2 0 2 0     2 0
5 Stróżyk Krzysztof 0 0 8 Szyller Michał 2 0 0 2 1 2 0 2    
6 FREE 0 0 0 FREE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
Grupa 12
Miejsce Zawodnik Punkty Legi wygrane Legi przegrane Błażejewski Sebastian Nowaczek Bartosz Kamiński Łukasz Czerwiński Grzegorz Paul Mariusz
1 Błażejewski Sebastian 4 8 1 Błażejewski Sebastian     2 0 2 0 2 1 2 0
2 Czerwiński Grzegorz 3 7 3 Nowaczek Bartosz 0 2     0 2 0 2 0 2
3 Paul Mariusz 2 5 5 Kamiński Łukasz 0 2 2 0     0 2 1 2
4 Kamiński Łukasz 1 3 6 Czerwiński Grzegorz 1 2 2 0 2 0     2 1
5 Nowaczek Bartosz 0 0 8 Paul Mariusz 0 2 2 0 2 1 1 2    
6 FREE 0 0 0 FREE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
Grupa 13
Miejsce Zawodnik Punkty Legi wygrane Legi przegrane Działkowski Grzegorz Kowalski Mirosław  Skrzypski Mariusz Fałat Krzysztof Rutecki Bartosz
1 Działkowski Grzegorz 4 8 3 Działkowski Grzegorz     2 1 2 1 2 1 2 0
2 Kowalski Mirosław  2 6 5 Kowalski Mirosław  1 2     1 2 2 0 2 1
3 Fałat Krzysztof 2 5 4 Skrzypski Mariusz 1 2 2 1     0 2 2 0
4 Skrzypski Mariusz 2 5 5 Fałat Krzysztof 1 2 0 2 2 0     2 0
5 Rutecki Bartosz 0 1 8 Rutecki Bartosz 0 2 1 2 0 2 0 2    
6 FREE 0 0 0 FREE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
Grupa 14
Miejsce Zawodnik Punkty Legi wygrane Legi przegrane Kozłowski Tomasz Gawłowicz Mariusz Urbaniak Bartosz Winiarski Piotr Krzywosz Norbert
1 Kozłowski Tomasz 4 8 1 Kozłowski Tomasz     2 0 2 1 2 0 2 0
2 Winiarski Piotr 2 5 5 Gawłowicz Mariusz 0 2     2 1 0 2 2 0
3 Krzywosz Norbert 2 4 5 Urbaniak Bartosz 1 2 1 2     1 2 0 2
4 Gawłowicz Mariusz 2 4 5 Winiarski Piotr 0 2 2 0 2 1     1 2
5 Urbaniak Bartosz 0 3 8 Krzywosz Norbert 0 2 0 2 2 0 2 1    
6 FREE 0 0 0 FREE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
Grupa 15
Miejsce Zawodnik Punkty Legi wygrane Legi przegrane Skorupa Michał Milewczyk Tomasz Tylkowski Tomasz Krasuski Konrad Gackowski Michał 
1 Skorupa Michał 4 8 0 Skorupa Michał     2 0 2 0 2 0 2 0
2 Krasuski Konrad 3 6 3 Milewczyk Tomasz 0 2     0 2 0 2 0 2
3 Tylkowski Tomasz 2 5 4 Tylkowski Tomasz 0 2 2 0     2 0 1 2
4 Gackowski Michał  1 2 6 Krasuski Konrad 0 2 2 0 2 1     2 0
5 Milewczyk Tomasz 0 0 8 Gackowski Michał  0 2 2 0 0 2 0 2    
6 FREE 0 0 0 FREE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
Grupa 16
Miejsce Zawodnik Punkty Legi wygrane Legi przegrane Wołynka Paweł Banach Łukasz Rosik Robert Pawłowski Darek Kuljon Adam
1 Wołynka Paweł 4 8 1 Wołynka Paweł     2 0 2 0 2 1 2 0
2 Rosik Robert 3 6 3 Banach Łukasz 0 2     0 2 0 2 0 2
3 Pawłowski Darek 2 6 4 Rosik Robert 0 2 2 0     2 1 2 0
4 Kuljon Adam 1 2 6 Pawłowski Darek 1 2 2 0 1 2     2 0
5 Banach Łukasz 0 0 8 Kuljon Adam 0 2 2 0 0 2 0 2    
6 FREE 0 0 0 FREE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
Grupa 17
Miejsce Zawodnik Punkty Legi wygrane Legi przegrane Łuczak Łukasz Śliwa Adrian Sawicki Łukasz Rubaszka Łukasz Oskwarek Jacek
1 Sawicki Łukasz 4 8 1 Łuczak Łukasz     0 2 1 2 2 1 0 2
2 Oskwarek Jacek 2 5 5 Śliwa Adrian 2 0     0 2 1 2 1 2
3 Rubaszka Łukasz 2 5 6 Sawicki Łukasz 2 1 2 0     2 0 2 0
4 Śliwa Adrian 1 4 6 Rubaszka Łukasz 1 2 2 1 0 2     2 1
5 Łuczak Łukasz 1 3 7 Oskwarek Jacek 2 0 2 1 0 2 1 2    
6 FREE 0 0 0 FREE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
Grupa 18
Miejsce Zawodnik Punkty Legi wygrane Legi przegrane Madejski Sebastian Pruchniak Paweł Hadzicki Michał  Domka Jacek Folbrycht Szymon
1 Madejski Sebastian 4 8 1 Madejski Sebastian     2 1 2 0 2 0 2 0
2 Pruchniak Paweł 3 7 4 Pruchniak Paweł 1 2     2 1 2 0 2 1
3 Hadzicki Michał  2 5 4 Hadzicki Michał  0 2 1 2     2 0 2 0
4 Folbrycht Szymon 1 3 7 Domka Jacek 0 2 0 2 0 2     1 2
5 Domka Jacek 0 1 8 Folbrycht Szymon 0 2 1 2 0 2 2 1    
6 FREE 0 0 0 FREE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
Grupa 19
Miejsce Zawodnik Punkty Legi wygrane Legi przegrane Markowski Artur Matuszewski Michał Zielke Tomasz Nagacz Grzegorz Kulikowski Piotr
1 Markowski Artur 4 8 1 Markowski Artur     2 0 2 0 2 1 2 0
2 Nagacz Grzegorz 2 6 4 Matuszewski Michał 0 2     0 2 2 1 2 0
3 Matuszewski Michał 2 4 5 Zielke Tomasz 0 2 2 0     0 2 1 2
4 Zielke Tomasz 1 3 6 Nagacz Grzegorz 1 2 1 2 2 0     2 0
5 Kulikowski Piotr 1 2 7 Kulikowski Piotr 0 2 0 2 2 1 0 2    
6 FREE 0 0 0 FREE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
Grupa 20
Miejsce Zawodnik Punkty Legi wygrane Legi przegrane Styczyński Paweł Kowalczyk Jarosław  Smarz Sebastian Szymański Zenon Pawłowski Daniel
1 Smarz Sebastian 4 8 1 Styczyński Paweł     2 1 0 2 2 0 2 0
2 Styczyński Paweł 3 6 3 Kowalczyk Jarosław  1 2     1 2 0 2 2 0
3 Kowalczyk Jarosław  1 4 6 Smarz Sebastian 2 0 2 1     2 0 2 0
4 Pawłowski Daniel 1 2 6 Szymański Zenon 0 2 2 0 0 2     0 2
5 Szymański Zenon 1 2 6 Pawłowski Daniel 0 2 0 2 0 2 2 0    
6 FREE 0 0 0 FREE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
Grupa 21
Miejsce Zawodnik Punkty Legi wygrane Legi przegrane Bugaj Tomasz Lewandowski Witold Sujkowski Michał  Smarz Andrzej Ośko Rafał 
1 Bugaj Tomasz 4 8 2 Bugaj Tomasz     2 1 2 0 2 1 2 0
2 Smarz Andrzej 3 7 3 Lewandowski Witold 1 2     2 0 1 2 2 1
3 Lewandowski Witold 2 6 5 Sujkowski Michał  1 2 0 2     0 2 0 2
4 Ośko Rafał  1 3 6 Smarz Andrzej 1 2 2 1 2 0     2 0
5 Sujkowski Michał  0 1 8 Ośko Rafał  0 2 1 2 2 0 0 2    
6 FREE 0 0 0 FREE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
Grupa 22
Miejsce Zawodnik Punkty Legi wygrane Legi przegrane Golly Mariusz Jałocha Damian Kolanowski  Łukasz Olszewski Sławomir  Rosłaniec Mariusz
1 Olszewski Sławomir  4 8 1 Golly Mariusz     2 1 2 0 1 2 2 0
2 Golly Mariusz 3 7 3 Jałocha Damian 1 2     1 2 0 2 2 0
3 Jałocha Damian 1 4 6 Kolanowski  Łukasz 0 2 2 1     0 2 0 2
4 Rosłaniec Mariusz 1 2 6 Olszewski Sławomir  2 1 2 0 2 0     2 0
5 Kolanowski  Łukasz 1 2 7 Rosłaniec Mariusz 0 2 0 2 2 0 0 2    
6 FREE 0 0 0 FREE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
Grupa 23
Miejsce Zawodnik Punkty Legi wygrane Legi przegrane Kozłowski Artur Dybka Maciej  Herberg Dawid Chechliński Krzysztof Kovalov Dmytro
1 Chechliński Krzysztof 3 7 2 Kozłowski Artur     2 0 0 2 0 2 1 2
2 Kovalov Dmytro 3 6 5 Dybka Maciej  0 2     1 2 2 1 1 2
3 Herberg Dawid 2 5 5 Herberg Dawid 2 0 2 1     0 2 1 2
4 Dybka Maciej  1 4 7 Chechliński Krzysztof 2 0 1 2 2 0     2 0
5 Kozłowski Artur 1 3 6 Kovalov Dmytro 2 1 2 1 2 1 0 2    
6 FREE 0 0 0 FREE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
Grupa 24
Miejsce Zawodnik Punkty Legi wygrane Legi przegrane Makiewicz Daniel Urban Patryk Żyłka Adrian Szczepaniak Jacek Kempisty Tomasz
1 Urban Patryk 4 8 1 Makiewicz Daniel     0 2 0 2 0 2 0 2
2 Kempisty Tomasz 3 6 3 Urban Patryk 2 0     2 1 2 0 2 0
3 Szczepaniak Jacek 2 5 4 Żyłka Adrian 2 0 1 2     0 2 0 2
4 Żyłka Adrian 1 3 6 Szczepaniak Jacek 2 0 0 2 2 0     1 2
5 Makiewicz Daniel 0 0 8 Kempisty Tomasz 2 0 0 2 2 0 2 1    
6 FREE 0 0 0 FREE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
Grupa 25
Miejsce Zawodnik Punkty Legi wygrane Legi przegrane Pawlicki Przemysław  Kowalczyk Jakub Matyla Dawid Frankiewicz Ireneusz Bełza Michał
1 Frankiewicz Ireneusz 4 8 1 Pawlicki Przemysław      0 2 2 0 1 2 1 2
2 Bełza Michał 2 5 5 Kowalczyk Jakub 2 0     2 1 0 2 0 2
3 Kowalczyk Jakub 2 4 5 Matyla Dawid 0 2 1 2     0 2 2 1
4 Pawlicki Przemysław  1 4 6 Frankiewicz Ireneusz 2 1 2 0 2 0     2 0
5 Matyla Dawid 1 3 7 Bełza Michał 2 1 2 0 1 2 0 2    
6 FREE 0 0 0 FREE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
Grupa 26
Miejsce Zawodnik Punkty Legi wygrane Legi przegrane Zaborski Maciej Olejnik Paweł Obracaj Bartosz Kasprzyk Rafał Adamski Arkadiusz
1 Obracaj Bartosz 4 8 1 Zaborski Maciej     2 1 0 2 2 0 2 0
2 Zaborski Maciej 3 6 3 Olejnik Paweł 1 2     1 2 2 0 2 0
3 Olejnik Paweł 2 6 4 Obracaj Bartosz 2 0 2 1     2 0 2 0
4 Kasprzyk Rafał 1 2 6 Kasprzyk Rafał 0 2 0 2 0 2     2 0
5 Adamski Arkadiusz 0 0 8 Adamski Arkadiusz 0 2 0 2 0 2 0 2    
6 FREE 0 0 0 FREE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
Grupa 27
Miejsce Zawodnik Punkty Legi wygrane Legi przegrane Cieślak Jacek Jasiński Adrian Buszko Grzegorz Mróz Grzegorz Szczepanowski Patryk
1 Cieślak Jacek 4 8 1 Cieślak Jacek     2 0 2 1 2 0 2 0
2 Mróz Grzegorz 3 6 3 Jasiński Adrian 0 2     1 2 1 2 2 0
3 Buszko Grzegorz 2 5 5 Buszko Grzegorz 1 2 2 1     0 2 2 0
4 Jasiński Adrian 1 4 6 Mróz Grzegorz 0 2 2 1 2 0     2 0
5 Szczepanowski Patryk 0 0 8 Szczepanowski Patryk 0 2 0 2 0 2 0 2    
6 FREE 0 0 0 FREE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
Grupa 28
Miejsce Zawodnik Punkty Legi wygrane Legi przegrane Dąbrowski Adam Frydrych Wojciech  Szczesik Adam Pawłowski Marcin Jagielniak Norbert
1 Dąbrowski Adam 4 8 2 Dąbrowski Adam     2 1 2 0 2 0 2 1
2 Jagielniak Norbert 3 7 3 Frydrych Wojciech  0 2     0 2 0 2 0 2
3 Pawłowski Marcin 2 5 4 Szczesik Adam 0 2 2 0     0 2 0 2
4 Szczesik Adam 1 2 6 Pawłowski Marcin 0 2 2 0 2 0     1 2
5 Frydrych Wojciech  0 0 8 Jagielniak Norbert 1 2 2 0 2 0 2 1    
6 FREE 0 0 0 FREE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
Grupa 29
Miejsce Zawodnik Punkty Legi wygrane Legi przegrane Kasprzyszak Grzegorz Jurczuk Krzysztof Cegłowski Bartosz Furman Dariusz Sołtys Wojciech
1 Jurczuk Krzysztof 3 7 3 Kasprzyszak Grzegorz     1 2 2 0 1 2 0 2
2 Furman Dariusz 3 7 5 Jurczuk Krzysztof 2 1     2 0 1 2 2 0
3 Sołtys Wojciech 2 4 5 Cegłowski Bartosz 0 2 0 2     1 2 2 0
4 Kasprzyszak Grzegorz 1 4 6 Furman Dariusz 2 1 2 1 2 1     1 2
5 Cegłowski Bartosz 1 3 6 Sołtys Wojciech 2 0 0 2 0 2 2 1    
6 FREE 0 0 0 FREE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
Grupa 30
Miejsce Zawodnik Punkty Legi wygrane Legi przegrane Małek Marcin Pałaszewski Damian Dębkowski Andrzej Kołodziejczyk Marek Adamczyk Sebastian
1 Pałaszewski Damian 4 8 4 Małek Marcin     1 2 2 0 2 0 2 1
2 Małek Marcin 3 7 3 Pałaszewski Damian 2 1     2 1 2 1 2 1
3 Dębkowski Andrzej 2 5 4 Dębkowski Andrzej 0 2 1 2     2 0 2 0
4 Adamczyk Sebastian 1 4 6 Kołodziejczyk Marek 0 2 1 2 0 2     0 2
5 Kołodziejczyk Marek 0 1 8 Adamczyk Sebastian 1 2 1 2 0 2 2 0    
6 FREE 0 0 0 FREE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
Grupa 31
Miejsce Zawodnik Punkty Legi wygrane Legi przegrane Małek Mariusz  Figlak Piotr Dąbrowski Kamil Miziński Piotr Kopania Łukasz
1 Kopania Łukasz 4 8 1 Małek Mariusz      2 0 2 0 2 1 0 2
2 Małek Mariusz  3 6 3 Figlak Piotr 0 2     0 2 0 2 0 2
3 Miziński Piotr 2 6 5 Dąbrowski Kamil 0 2 2 0     1 2 0 2
4 Dąbrowski Kamil 1 3 6 Miziński Piotr 1 2 2 0 2 1     1 2
5 Figlak Piotr 0 0 8 Kopania Łukasz 2 0 2 0 2 0 2 1    
6 FREE 0 0 0 FREE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
Grupa 32
Miejsce Zawodnik Punkty Legi wygrane Legi przegrane Steyer Sebastian Gleń Wojciech Mikułowski Marek Caliński Bartosz Topolewski Arkadiusz
1 Steyer Sebastian 4 8 0 Steyer Sebastian     2 0 2 0 2 0 2 0
2 Gleń Wojciech 3 6 5 Gleń Wojciech 0 2     2 1 2 1 2 1
3 Topolewski Arkadiusz 2 5 4 Mikułowski Marek 0 2 1 2     2 1 0 2
4 Mikułowski Marek 1 3 7 Caliński Bartosz 0 2 1 2 1 2     0 2
5 Caliński Bartosz 0 2 8 Topolewski Arkadiusz 0 2 1 2 2 0 2 0